Tháng 10 24
Văn hóa doanh nghiệp

Hai Van Group tập hợp những con người khác nhau về trình độ chuyên môn, văn hóa, nhận thức, vùng miền địa lý v.v Tuy nhiên, tập thể ban lãnh đạo và nhân viên đều có chung một bộ giá trị để tuân theo, góp phần duy trì một nền nếp văn hóa đặc thù của d...

 • Văn hóa doanh nghiệp

  Hai Van Group tập hợp những con người khác nhau về trình độ chuyên môn, văn hóa, nhận thức, vùng miền địa lý v.v Tuy nhiên, tập thể ban lãnh đạo và nh...

 • Giá trị cốt lõi

  Giá trị cốt lõi của Hai Van Group bao gồm 3 yếu tố: Nguồn nhân lực, văn hóa doanh nghiệp và chất lượng dịch vụ.

 • Sứ mệnh và Tầm nhìn

  Hai Van Group luôn coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn;...

 • Giới thiệu chung

  Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân (Hai Van Group) thành lập vào năm 2004, là sự liên kết giữa hai công ty lớn: Công ty TNHH Thương mại Hải...

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn những ưu đãi
Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn theo địa chỉ email bạn cung cấp