Gọi để được tư vấn

(04) 38-71-71-71

VIỆC LÀM CÔNG TY LIÊN DOANH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ HẢI VÂN TUYỂN DỤNG

 • Thương lượng

  Toàn Quốc

  Hêt hạn

  Phụ xe bus, xe tour du lịch

  Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân tuyển dụng Phụ xe bus, xe tour du lịch hạn nộp hồ sơ 31-12-2016

 • Thương lượng

  Toàn Quốc

  Hêt hạn

  Nhân viên hướng dẫn khách tại bến

  Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân tuyển dụng Nhân viên hướng dẫn khách tại bến hạn nộp hồ sơ Nhân viên hướng...

 • Thương lượng

  Toàn Quốc

  Hêt hạn

  Lái xe tour bằng E

  Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân tuyển dụng Lái xe tour bằng E hạn nộp hồ sơ 30-12-2016

 • Thương lượng

  Toàn Quốc

  Hêt hạn

  Nhân viên phụ xe tuyến Hà Nội - Lào Cai

  Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân tuyển dụng Nhân viên phụ xe tuyến Hà Nội - Lào Cai hạn nộp hồ sơ 30-12-201...

 • Thương lượng

  Toàn Quốc

  Hêt hạn

  Nhân viên hành chính tổng hợp

  Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân tuyển dụng Nhân viên hành chính tổng hợp hạn nộp hồ sơ 31-10-2016

 • Thương lượng

  Toàn Quốc

  Hêt hạn

  Nhân viên rửa xe

  Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân tuyển dụng Nhân viên rửa xe hạn nộp hồ sơ 30-12-2016

 • Thương lượng

  Toàn Quốc

  Hêt hạn

  Nhân viên bán vé xe tuyến nam/nữ

  Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân tuyển dụng Nhân viên bán vé xe tuyến nam/nữ hạn nộp hồ sơ 30-12-2016

 • Thương lượng

  Toàn Quốc

  Hêt hạn

  Nhân viên lái xe tuyến bằng E

  Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân tuyển dụng Nhân viên lái xe tuyến bằng E hạn nộp hồ sơ 30-12-2016

 • Thương lượng

  Toàn Quốc

  Hêt hạn

  Nhân viên bảo vệ

  Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân tuyển dụng Nhân viên bảo vệ hạn nộp hồ sơ 31-12-2016

 • Thương lượng

  Toàn Quốc

  Hêt hạn

  Nhân viên QC - kiểm soát tuân thủ

  Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân tuyển dụng Nhân viên QC - kiểm soát tuân thủ hạn nộp hồ sơ 23-03-2017

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn những ưu đãi
Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn theo địa chỉ email bạn cung cấp